Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

YASİN YILMAZ PROVIDER DATA CENTER SERVICES KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

YASİN YILMAZ PROVIDER DATA CENTER SERVICES (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kişisel verileri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://provider.com.tr adresinde yer alan YASİN YILMAZ PROVIDER DATA CENTER SERVICES Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“KVK Politikası”) ulaşabilirsiniz.

1.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile topladığı kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ise özel nitelikli kişisel veridir.

Şirketimiz müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, Şirket ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yönetilmesi, amaçlarla ve her halükârda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

Kişisel verileriniz KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

2.Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak amacıyla sözlü, yazılı ya da, internet sitesi, sosyal medya mecraları, elektronik posta gibi elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından düzenlenen tanıtım faaliyet ve toplantılarında toplanabilecektir. 

Veri toplama sürecimiz;

  1. Web Sitesi, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden;
  2. Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya
  3. Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu bilgilendirme metninin 1. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

3.Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK ’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

YASİN YILMAZ PROVIDER DATA CENTER SERVICES Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Aradığınız,